ISAR logo
 

R. Hakan Kırkoğlu - Şubat 2019 Yeniay/Dolunay Raporu

Saka geleceğe odaklı bir burçtur; yaşlanmanın ve sınırların efendisi olan yöneticisi Satürn (Kronos) ise iyi niyetimizi koruyabildiğimiz sürece herkesin iyiliği için keşfedebileceğimiz temel ilke ve fikirlerle ilişkilendirilir. Saka’daki yeniay, özgür ve eşsiz olma veya bazen çevresine uyumsuz olma, coşkuyla hep ileriye bakma veya asi olma gibi özellikleri beraberinde getirir. Yay burcundaki Jüpiter’in yeniaya olan sextil/60⁰lik açısı ise mevcut bilgimizin sınırlarını aşan şeyleri algılayabilmemiz için yeni fikirler ve yeni adımlar bağlamında bize gerekli heyecanı ve pozitif enerjiyi sağlayacaktır. Dolayısıyla bu yeniayın, gelecek planlarımız için yeni içgörüler elde etmemiz anlamında ilerici düşünce şekilleri, keşifler ve yeni açılımlar getirmesini bekleyebiliriz. Bunun dışında, yeniay derecesinin Satürn/Neptün ortanoktasına denk gelmesinin (iki gezegen arasında sextil açı var) hayal gücümüzü daha somut sonuçlarla birleştirmemize bir katkısı olabilir. Madalyonun diğer yüzünden bakacak olursak, Satürn/Neptün ortanoktasının kısıtlayıcı veya depresif bir manzarayla karşılaşmamızı tetikleyici bir etkisi olduğu gibi derin güvensizlikler anlamına gelen bir boyutu da bulunmaktadır. Oğlak burcundaki Satürn, gitgide Plüton’a açısal olarak yaklaştığı ve 8. harmonik açıdan, ortanokta öncü burçların 0 derecesine yakın olduğu için genel olarak dünyadaki mevcut koşullar tedbirler, kısıtlamalar ve acı çekilen durumlar etrafında şekillenecektir.

Saka yeniayında, Mars-Uranüs kavuşumunun Plüton ve Ay düğümleriyle sert açısı bulunuyor; dolayısıyla dünyanın belli bölgeleri, özellikle bu gezegenlerin köşe evlere düştüğü bölgeler, ayaklanmalar ve yoğun/yıkıcı enerjilerden zarar görebilir. Mars-Plüto kombinasyonları güç gösterilerinin yoğun biçimde yaşanması anlamına gelebileceği gibi enerjilerin sabırsız ve şiddetli biçimde kendini göstermesine de neden olabilir. Bu açı öncü burçlar arasında olduğu için, ki her iki burcun da sembolleri boynuz, bu süreçte liderler arasında ego çatışmalarına ve inatçı tutumlara rastlamak hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Bu durumun somut yansımaları arasında ise tehlikeli kazaları, askeri sürtüşmeleri ve şiddet içeren durumları da sayabiliriz. Bahsini ettiğimiz açı kalıpları New York, Karakas, Venezüella, Santiago, Şili ve Endonezya bölgesindeki adalar gibi dünyanın farklı coğrafyalarında köşe evlere düşüyor.

Washington DC haritasında ise Uranüs nonagesimal nokta (yükselen burcun 90 derece dik olan nokta)  üzerine düşerken ay düğümleri ufuk çizgisinin üzerine denk geliyor. Yeniay ise 8. evde olduğu ve her iki malefik gezegen köşe evde olduğu için Beyaz Saray ve Başkan Trump ciddi 1saldırılara maruz kalabilirler. Diğer taraftan, Pekin/Çin’in yeniay haritasında ise Uranüs’ün Nadir noktasında olduğunu ve Oğlak burcunun yükseldiğini görüyoruz. Bu durumda, Çin’in ABD ile devam etmekte olan uluslararası ticaret görüşmeleri/savaşları bağlamında artan ekonomik kaygılar ve gerilimler atmosferinde daha temkinli ve mesafeli bir tutum sergilemesini bekleyebiliriz.

Bu dönemin bir başka özelliği ise transit gezegenlerin yalnızca 5 burçta kümelenmesi ki bu tür haritalar “bohça” tipi haritalar olarak adlandırılır (Marc Edmund Jones). Bu tür haritalarda sadece belirli konular güçlü bir şekilde vurgulanırken haritanın boş kalan kısımlarının temsil ettiği konular adeta göz ardı edilmiş alanlardır. Koç burcundaki Mars ve Uranüs’ü hariç tutarsak bu dönemde evrensel burçların altı daha çok çizildiği için ideolojiler, sistemler ve kolektif temalar diyalogların ana eksenini oluşturacaktır. Bu çerçevede, Kalküta, Hindistan ve tüm Asya Pasifik bölgesi dinler, farklı inançlar, uluslararası mevzular ve yakın diyaloglar etrafında dönen konularla meşgul olacak gibi gözüküyor.

19 Şubat’ta Merkür’ün temel asalete sahip olduğu Başak burcunun ilk derecesinde bir dolunay 2

5gerçekleşecek. Başak burcundaki dolunaylar çalışma, hizmet etme, organizasyonlar ve sağlık konula çok yakından ilişkilidir ve bu dolunay haritasındaki ay, kova tipi haritanın sapı konumunda olduğu için haritanın boş kısmının tüm ağırlığını taşımaktadır ki bu konuya yukarıda değinmiştik. Haritanın boş kısmında tek başına duran Ay, başkalarına yardım etme ve faydalı olma konusunda çok motive olmamıza ve insanlara hizmet etme yönünde yeteneklerimizi göstermemize neden olabilir. Dolayısıyla, Şubat ayının ikinci yarısında duygusal konulardaki hassasiyetlerimizin, ihtiyaçlarımızın ve kaygılarımızın artmasını öngörebiliriz. 

Bunlara ek olarak, Balık burcunun orta derecelerinde çok yakın orba sahip Merkür-Neptün kavuşumuna rastlıyoruz. Esasında bu kavuşum, haritada pratik Başak burcundaki dolunay tarafından dengelenmesi gereken bir karşı kutup gibi konumlanmış durumda. Bu durumda, ucu bucağı olmayan hayallerimizin ve hayalperestliğe varan düşüncelerimizin farkında olarak ilerlemeliyiz. Belki de ayakları yere basan bir tutum geliştirerek hayal gücümüzün ve fikirlerimizin zenginliğinden faydalanabiliriz. Daha gündelik olaylar açısından bakarsak, dolunay haritasındaki bu kutuplaşma kamu sağlığı, sosyal hizmetler, spiritüel konular ve bu alanlarla ilgili kişilerle alakalı yapılması gereken şeylerin hayata geçirilmesini ve gerekli acil önlemlerin alınmasını sağlayabilir. 

Başak dolunayı Çin’in batısında ve özellikle Kuzey Kore’de MC civarında olacağı için insanların/işçilerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları dışında mesleklerle ilgili konuların ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Yine Başak dolunayı Oslo (Norveç)’den Doğu Avrupa’ya kadar çeşitli yerlerde özellikle Polonya, Slovakya, Belgrat, Sofya, Atina ve İzmir’de ASC üzerinde meydana gelecek. Dünya’nın bu bölgelerinde insanlar çevresel konulara ve kamu hizmetleriyle ilgili mevzulara çok daha hassas olacaktır. Afrika’da Sudan, Uganda ve Kenya’da da aynı hatların altı çizilecek.

Öte yandan, dolunayı Tokyo açısından değerlendirdiğimizde haritadaki ana açıların değişken burçlarda olduğunu görüyoruz ki bu da fazlasıyla değişim ve harekete işaret ediyor. Merkür/Neptün kavuşumuysa neredeyse Nadir noktasın üzerinde. Bu durum aldatıcı veya kaçamaklı durumların ortaya çıkması ya da Japonların hayatında özellikle araziler, binalar, sulak ve nemli yerler bağlamında kafa karıştırıcı konuların belirmesi anlamına gelebilir. Denizler veya okyanuslarla ilgili olarak da benzer durumlar oluşabilir ve tüm bunlar Japon hükümetinin harekete geçmesini gerektirebilir.

Bu Başak dolunayında dikkat çeken bir başka görünüm ise Boğa burcunun ilk derecelerindeki Mars ile kare açısı olan Jüpiter/Neptün orta noktası (3⁰ Saka). Bu kombinasyonun spekülatif ve finansal piyasalarda karmaşa ve düşünülmeden alınan risk içeren kararlar gibi yansımaları olabilir. Reinhold Ebertin COSI (The Combination of Stellar Influences) adlı kitabında Mars=Jüpiter/Neptün ortanoktasının güvenilmezlik, sorumsuzca hareket etme eğilimi ve spekülasyona yönelik güçlü arzu duyma gibi sonuçları olabileceğini belirtiyor (Ebertin, COSI, s.175,1940).

Mars ve Uranüs Londra, İngiltere ve Paris, Fransa haritalarında köşe evlere düşeceği için siyasi ve ekonomik eylemlerin tüm batı Avrupa için oldukça prematüre, etkisiz ve yanıltıcı olabileceğini ifade edebiliriz.

Son olarak, Satürn, Venüs, Plüto ve Güney Ay Düğümü ’nün Oğlak burcunda Hint Yarımadası için IC ve 4. Evde kümeleşmiş olması oldukça dikkat çekici. Bu tarz bir kümeleşmeyi toprakla, güvenlikle alakalı problemler, halkın huzurunu bozan ciddi koşullar, doğal afetlerden kaynaklanan sıkıntılar veya yerleşimle ilgili mevzular olarak yorumlamak mümkün.

 

İngilizce’den çeviren Kamer Gebeceli